Sứ Mệnh

"LÀM TỪ THIỆN NHƯ MỘT SỨ MỆNH CAO CẢ"

Dựa trên tôn chỉ kinh doanh “Nhân ái - niềm tin - quyết tâm” tiếp tục thúc đẩy các hoạt động “giúp đỡ người già, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người tàn tật, hỗ trợ giáo dục”, tham gia những hoạt động thực tế để nâng cao trách nhiệm xã hội. Chính vì vậy, Chúng tôi không ngừng triển khai các chương trình từ thiện nhằm giúp đỡ cộng đồng.